Liaudies šokiai ir šokių bateliai – neatsiejami dalykai

Liaudies šokiai tarybinės santvarkos dėka pasidarė taip populiarūs ir taip mėgiami, kad tik retoje įmonėje nėra šokiu ratelio.

1950 metų Respublikinėje Dainų šventėje, kuri buvo suruošta Tarybų Lietuvos dešimtmečio proga, šokėjų pasirodymas paliko didžiausi įspūdį. Respublikinėje Dainų šventėje dalyvaus dar daugiau šokėjų, kurie atliks žymiai gausesnę programą. Numatoma, kad galės dalyvauti 4000 šokėjų (2500, jaunuolių, 1000 vaikų ir 500 senesnio amžiaus šokėjų), kurie atliks iš viso 22 liaudies šokius.

Jau gana sena praktika rodo, kad, liaudies šokius atliekant masiškai, juos reikia mokytis pagal vieną kompoziciją. Tik tokiu atveju, kai rateliai yra standartinio dydžio ir šokėjai išmokę šokius pagal vieno kompoziciją, galima juos masiškai gražiai atlikti. Tam reikalui skiriamas šis šokių rinkinys, kuriuo vadovaudamiesi saviveiklos rateliai, norintieji dalyvauti rajoninėje ar Respublikinėje Dainų šventėje, galės pasiruošti.

Daugelio šokių brėžinys ir judesiai labai suprastinti, nes kai kurios smulkmenos, pastebimos tik arti, atliekant masiškai ir žiūrint iš toli, neturi tokios didelės reikšmės arba net visiškai nekrinta į akį. Be to, kai kurių šokių brėžinį teko suprastinti ar pakeisti dar ir dėl to, kad galima būtų sujungti po keletą ratelių į vieną didesnį arba pergrupuoti į mažesnius ratelius. Dėl tos priežasties tik kai kurie iš čia aprašytų šokių tinka atlikti scenoje. Daugelis iš jų bus įdomūs tik aikštėje, kada juos atliks daug šokėjų ir kai bus galima žiūrėti tolo.

Visi mišrūs šokiai, nežiūrint į tai, kad kai kurie iš jų paprastai reikalauja kitokio sąstato (pvz.: Kolūkio pirmininkas, Dobilėlis ir kt.), sukomponuoti aštuonioms poroms, merginų šokiai — aštuonioms merginoms, vyrų šokiai — aštuoniems vyrams, nes nustatytas tokio dydžio standartinis ratelis. Jei rateliai būtų pripuolamo dydžio (daugiau arba mažiau, kaip 8 porų), tai būtų labai nepatogu tokius įvairaus dydžio ratelius sujungti vieną didesni jungtinį ratelį, o kai kurių šokių visiškai nebūtų galima išmokti, nes nepakaktų šokėjų.

Į Respublikinę Dainų šventę atvažiuojantieji rateliai, be šių pagrindinių 8 porų, privalo turėti ne mažiau kaip vieną ir ne daugiau kaip dvi atsargines šokėjų poras. Geriausia, kad būtų trys atsarginiai šokėjai: vienas vyras ir dvi merginos. Vadinasi, į Respublikinę Dainų šventę šokių ratelis atvažiuoja iš 20-22 dalyvių: vadovas, akordeonistas, 8 pagrindinės poros ir 1-2 atsarginės poros. Vadovas gali dalyvauti pagrindiniame sąstate, gali būti atsarginiu šokėju arba gali visiškai nešokti. Akordeonistas būtinai reikalingas, nes kiekvienas jungtinis ratelis be bendrų repeticijų, kuriose dalyvaus visi šokėjai, turės dar ir atskiras, kad galėtų geriau įsisavinti padarytus pakeitimus, kurie bus neišvengiami, sujungiant kelis ratelius drauge, ir kad galėtų geriau apsiprasti su vieta šokio aikštėje,

Atsarginiai šokėjai reikalingi susirgimų atveju. Kadangi atsarginiams šokėjams beveik kiekvieną kartą teks šokti vis kitoje vietoje, todėl atsarginius šokėjus reikia parinkti ne iš pačių silpniausių šokėjų, o, priešingai,— palikti beveik pačius stipriausius ir, svarbiausia, geriausią orientaciją turinčius šokėjus, nes jie, atsiradę naujoje vietoje, ne taip greitai pasimes. Pirmoje koncerto dalyje turi būti vieni atsarginiai, o antroje dalyje — kiti.

Rateliai gali būti ir dvigubai didesni: vadovas, akordeonistas, 16 pagrindinių porų ir 2-3 atsarginės poros. Toks dvigubas ratelis turi mokėti jungtinio ratelio programą.

Kiekvienas dalyvis (vadovas, pagrindinis sąstatas ir atsarginiai) turi turėti po pilną tautinių drabužių komplektą, nes visiems būtinai teks dalyvauti šokin koncerto pradžioje ir pabaigoje. Tautiniai drabužiai turi būti kuo gražiausi, spalvingiausi ir tvarkingiausi.

Kadangi persirengimui reikėtų labai daug laiko, tai rusų, ukrainiečių ir baltarusių šokiai bus atliekami lietuviškais tautiniais drabužiais. Todėl Respublikinėje Dainų šventėje pakanka turėti tik lietuviškus tautinius drabužius. Rajoninėse šventėse vaikai savo programą (Aguonėlė, Tuljak, Laužas, Kalvelis) gali atlikti apsirengę pionieriškais drabužiais. Taip bus dar geriau, nes labiau išsiskirs iš suaugusių. Šiaip koncertuose visus šiuos šokius būtinai reikia atlikti tų tautų, kurioms priklauso šokis, tautiniais drabužiais.

Taip pat kiekvienas ratelis privalo turėti visas šokiams reikalingas pagalbines priemones: 8 skrybėles Kepurinei ir 8 vainikėlius ukrainiečių šokiui Vesnianka.

Pageidaujama, kad visi ratelio dalyviai būtų maždaug vienodo ūgio. Jei dauguma yra aukšti, tai kad šalia jų nebūtų keleto labai mažų, ir atvirkščiai. Geriausia, kad visi būtų vidutinio ūgio, tada kiekvienas ratelis, o tuo pačiu ir visas didžiulis jungtinis kolektyvas bus darnesnis.

Dainų, šokių ar kitose šventėse šokių bateliai yra neatsiejamas dalykas šokėjui.